Soalan Lazim

Penambahbaikan i-Sinar (tanpa kriteria)


1. Apa itu i-Sinar?

i-Sinar merupakan kemudahan untuk Ahli KWSP yang terjejas dalam tempoh krisis COVID-19 bagi membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup.
2. Apakah perkara penting yang perlu saya lakukan sebelum memohon i-Sinar?
 1. Bagi melancarkan urusan permohonan nanti, anda digalakkan untuk mendaftar nombor telefon bimbit anda di cawangan atau kios KWSP dan mengemas kini maklumat melalui aplikasi atau portal i-Akaun.
 2. Pastikan akaun bank yang diberikan kepada KWSP semasa pendaftaran:
  1. Masih aktif
  2. Milik anda
  3. Bukan akaun bersama
  4. Bukan akaun syarikat
Nota:
 1. Pastikan urusan pendaftaran nombor telefon bimbit anda di kios atau cawangan KWSP dirancang sebaik mungkin.
 2. KWSP sentiasa mengamalkan SOP yang ketat sepanjang tempoh pandemik ini sebagai langkah-langkah penting untuk menjaga kesihatan dan keselamatan ahli.3. Apakah penambahbaikan i-Sinar tanpa kriteria?

Mulai 8 Mac 2021, kelayakan permohonan kemudahan i-Sinar akan ditambah baik iaitu:

 1. Ahli KWSP (termasuk Pemastautin Tetap dan Bukan Warganegara)
 2. Berumur di bawah 55 tahun
 3. Mempunyai baki simpanan di dalam Akaun 1 sekurang-kurangnya RM1504. Bila saya boleh mula memohon i-Sinar tanpa kriteria ini?

Bagi memudahkan dan mempercepatkan urusan pemprosesan permohonan dan pembayaran i-Sinar, Ahli KWSP perlu memohon bermula 8 Mac 2021.
5. Berapakah amaun kelayakan i-Sinar?

Amaun kelayakan i-Sinar adalah berdasarkan baki simpanan Akaun 1 Ahli seperti berikut:

Baki Simpanan Akaun 1: RM100,000 dan ke bawah Baki Simpanan Akaun 1: Lebih dari RM100,000
Pengeluaran sehingga RM10,000 (Tertakluk kepada baki simpanan minimum RM100 dalam Akaun 1). Pengeluaran sehingga 10% daripada simpanan (Tertakluk kepada amaun maksimum RM60,000).
Bayaran bulan pertama mengikut pilihan anda sehingga maksimum RM5,000. Bayaran bulan pertama mengikut pilihan anda sehingga maksimum RM10,000.

Bayaran selebihnya adalah minimum RM1,000 sebulan (Tertakluk kepada baki akhir Akaun 1 dengan amaun bayaran minimum RM50).

Dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan.

Bayaran selebihnya adalah minimum RM1,000 sebulan.

Dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan.

Baki dalam Akaun 1 Amaun pengeluaran maksimum Pembayaran bulan pertama
RM4,500 RM4,400 RM4,400
RM10,000 RM9,900 RM5,000
RM70,000 RM10,000 RM5,000
RM100,000 RM10,000 RM5,000
Baki dalam Akaun 1 Amaun pengeluaran maksimum Pembayaran bulan pertama
RM100,001 RM10,000 RM10,000
RM500,000 RM50,000 RM10,000
RM800,000 RM60,000 RM10,0006. Adakah bayaran interim sebanyak RM1000 masih dibayar?

Bayaran interim tidak lagi dibayar kerana permohonan akan diproses dengan kadar segera.
7. Adakah saya perlu mengemukakan dokumen sokongan semasa permohonan?

Tidak perlu, berdasarkan penambahbaikan i-Sinar tanpa kriteria, permohonan akan diproses berdasarkan kelayakan seperti di Soalan 3.
8. Adakah saya perlu mengemukakan bukti pengurangan pendapatan untuk memohon i-Sinar tanpa kriteria?

Tidak. Kriteria pengurangan pendapatan tidak lagi terpakai untuk permohonan i-Sinar tanpa kriteria ini.
9. Saya telah memohon i-Sinar sebelum ini dan status permohonan saya ‘Sedang Diproses’. Adakah saya perlu membuat permohonan semula?

Tidak. Anda tidak perlu membuat permohonan semula kerana permohonan tersebut akan diproses berdasarkan kelayakan di Soalan 3.
10. Saya telah memohon i-Sinar sebelum ini dan status permohonan memerlukan saya untuk ‘Muat Naik Dokumen Sokongan’. Adakah saya perlu memuat naik dokumen yang diperlukan?

Tidak. Anda tidak lagi perlu untuk mengemukakan dokumen sokongan kerana permohonan tersebut akan diproses berdasarkan kelayakan di Soalan 3.
11. Bagaimana saya boleh menyemak status terkini permohonan i-Sinar saya?

Anda boleh menyemak status permohonan i-Sinar anda;

 1. Melalui i-Sinar Online di kotak Semak Status Permohonan; atau
 2. Melalui i-Akaun anda di tab Pengeluaran dan semakan di Sejarah Pengeluaran.12. Bila dan bagaimanakah pembayaran i-Sinar saya akan dibuat?

Anda boleh menyemak status permohonan dan jangkaan tarikh bayaran akan diterima dengan melayari portal i-Sinar Online dari semasa ke semasa. Bayaran akan dibuat mengikut kaedah bayaran yang anda pilih semasa membuat permohonan iaitu;

 1. Pengkreditan Terus (DC) ke akaun bank; atau
 2. Arahan Bayaran (PO) yang perlu diambil di cawangan KWSP pilihan anda setiap kali menerima bayaran. PO ini hanya boleh ditunaikan di Bank RHB.
13. Bilakah tarikh akhir saya boleh memohon i-Sinar?

Tarikh akhir anda boleh memohon i-Sinar adalah pada 30 Jun 2021.
14. Bagaimanakah caranya saya boleh menyemak baki simpanan Akaun 1 saya?

Anda boleh menyemak baki simpanan Akaun 1 secara online melalui aplikasi atau portal i-Akaun atau cawangan atau kios KWSP yang terdekat.
15. Adakah saya perlu membayar semula amaun i-Sinar yang dikeluarkan?

Anda tidak perlu membayar semula. Semua caruman baharu akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam Akaun 1 sehingga mencukupi amaun i-Sinar yang dikeluarkan. Setelah itu, caruman anda akan kembali seperti biasa (70% ke dalam Akaun 1 dan 30% ke dalam Akaun 2).
16. Jika saya telah memohon Pengeluaran i-Lestari, bolehkah saya memohon i-Sinar?

Boleh. Anda yang sedang menerima bayaran bulanan Pengeluaran i-Lestari juga boleh memohon i-Sinar.
17. Bagaimanakah saya boleh mendapatkan penjelasan lanjut atau mengemukakan pertanyaan berkaitan i-Sinar?

Sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi hotline khas i-Sinar di 03 – 8922 4848.

Pembatalan Pengeluaran i-Sinar


18. Bolehkah saya membatalkan pengeluaran i-Sinar?

Boleh. Anda boleh membatalkan pengeluaran i-Sinar sekiranya permohonan tersebut telah diluluskan.
19. Bolehkah saya membuat permohonan semula pengeluaran i-Sinar setelah saya membatalkan pengeluaran i-Sinar?

Tidak Boleh. Anda tidak boleh memohon semula sekiranya telah membuat pembatalan pengeluaran i-Sinar.
20. Apakah kesan pembatalan pengeluaran i-Sinar?

Setelah pembatalan i-Sinar diluluskan, tiada bayaran seterusnya akan dibuat. Kesan pembatalan pengeluaran i-Sinar adalah bayaran seterusnya akan dihentikan.
21. Bagaimanakah cara untuk membuat pembatalan pengeluaran i-Sinar?

Pengeluaran i-Sinar boleh dibatalkan melalui fungsi ‘PEMBATALAN PENGELUARAN’ di i-Sinar online.

Pindaan Amaun Pengeluaran i-Sinar


22. Bolehkah saya memohon untuk meminda amaun pengeluaran i-Sinar?

Anda boleh memohon untuk meminda amaun pengeluaran i-Sinar sekiranya permohonan anda telah diluluskan tertakluk kepada:

 1. Pilihan pindaan ini hanya dibenarkan dibuat sekali sahaja.
 2. Amaun pindaan adalah berdasarkan kelayakan maksimum pengeluaran semasa permohonan asal dibuat.23. Sekiranya permohonan pindaan amaun i-Sinar diluluskan, bilakah amaun baharu itu akan berkuatkuasa?

Proses kelulusan satu-satu pindaan adalah dalam tempoh LIMA (5) hari bekerja. Ia akan berkuatkuasa untuk bayaran pengeluaran seterusnya mengikut jadual bayaran yang baharu

Perbezaan amaun yang dipinda akan dibahagikan secara sama rata berdasarkan baki bilangan bayaran pengeluaran.
24. Bagaimanakah saya boleh memohon untuk membuat pindaan amaun pengeluaran i-Sinar?

Pindaan amaun pengeluaran i-Sinar boleh dimohon melalui fungsi ‘PINDAAN PENGELUARAN - Amaun Dimohon’ di i-Sinar online.

Pindaan Maklumat Pengeluaran i-Sinar


25. Bolehkah saya meminda butiran maklumat pengeluaran i-Sinar?

Anda boleh meminda butiran maklumat pengeluaran i-Sinar seperti berikut:

 1. Nombor telefon bimbit; dan/atau
 2. Alamat surat menyurat; dan/atau
 3. Butiran akaun bank; dan/atau
 4. Maklumat bayaran : Nama Bank, Nombor Akaun Bank (Simpanan/Semasa) dan/atau Pilihan Lokasi Serahan Arahan Bayaran.26. Bilakah tarikh akhir Ahli boleh memohon, membuat pindaan maklumat pengeluaran dan pembatalan i-Sinar?

Tarikh akhir permohonan i-Sinar adalah pada 30 Jun 2021

Bagaimanapun, tarikh akhir Ahli boleh membuat permohonan pindaan maklumat pengeluaran dan pembatalan i-Sinar adalah sebelum 31 Disember 2021

Zakat Pengeluaran i-Sinar


27. Adakah Ahli KWSP yang beragama Islam diwajibkan mengeluarkan zakat ke atas Pengeluaran i-Sinar?

Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP (JKPS) berpandangan ahli KWSP beragama Islam yang membuat pengeluaran kemudahan i-Sinar bagi tujuan perbelanjaan keperluan asas (hajah asliyah) seperti tempat tinggal, makan dan minum, kesihatan, pendidikan dan pengangkutan atau membayar hutang, tidak diwajibkan membayar zakat ke atas pengeluaran yang dibuat.

Namun begitu, ahli KWSP beragama Islam dinasihatkan untuk menunaikan kewajipan membayar zakat ke atas semua pengeluaran simpanan KWSP (termasuk i-Sinar) yang telah sempurna milik sekiranya tidak digunakan bagi tujuan perbelanjaan keperluan asas diri sendiri serta tanggungan ataupun membayar hutang dan mencapai nisab.

Memandangkan pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ketidaktentuan ekonomi dan tahap kesukaran yang terpaksa dihadapi oleh ahli boleh berubah dari masa ke masa, JKPS berpandangan adalah wajar untuk ahli KWSP menunggu sehingga haul sebelum membayar zakat.

Ahli juga dinasihatkan untuk merujuk pihak berkuasa zakat negeri berhubung pembayaran zakat simpanan KWSP.


Nota:

 1. Simpanan sempurna milik merujuk kepada simpanan yang boleh dikeluarkan dan digunakan tanpa sekatan.
 2. Nisab merujuk kepada paras minimum sesuatu harta yang diwajibkan zakat yang bersamaan dengan nilai semasa 85 gram emas.
 3. Haul merujuk kepada haul zakat bagi ahli yang beragama Islam.

Contoh pengiraan zakat simpanan KWSP adalah seperti berikut:


Contoh 1: Ahli kehilangan pekerjaan sejak bermula pandemik COVID-19 yang menjejaskan perbelanjaan keperluan asas dan hutang sebanyak RM36,000.

Bil. Jenis Pengeluaran Pengeluaran Dalam Tempoh Haul*[A] Perbelanjaan Keperluan Asas & Hutang [B] Baki [A-B] Tempoh Bayaran
1. i-Lestari RM6,000 RM6,000 - April 2020 - Mac 2021
2. Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan RM12,000 RM12,000 - April 2020 - Mac 2021
3. i-Sinar RM30,000 RM18,000 RM12,000 Januari - Mac 2021
Jumlah tidak digunakan bagi perbelanjaan keperluan asas atau hutang RM12,000 (tidak mencapai nisab**)

Contoh 2: Ahli mengalami pengurangan pendapatan yang menjejaskan perbelanjaan keperluan asas sebanyak RM1,000 sebulan (RM12,000 setahun).

Bil. Jenis Pengeluaran Pengeluaran Dalam Tempoh Haul* [A] Perbelanjaan Keperluan Asas & Hutang [B] Baki [A-B] Tempoh Bayaran
1. i-Lestari RM6,000 RM6,000 - April 2020 - Mac 2021
2. Pengeluaran Umur 50 Tahun RM25,000 RM4,500 RM20,500 Jun 2020
3. i-Sinar RM7,000 RM1,500 RM5,500 Januari - Mac 2021
Jumlah tidak digunakan bagi perbelanjaan keperluan asas atau hutang [C] RM26,000 (mencapai nisab**)
Jumlah Zakat [2.5% x C] RM650

Nota:

* Contoh: Haul zakat dari bulan Ramadhan 1441H (April 2020) – Sya’ban 1442H (Mac 2021).

** Nisab Wilayah Persekutuan tahun 2021: RM20,299 (ahli perlu merujuk kadar nisab yang ditentukan oleh pihak berkuasa zakat di negeri masing-masing).