Soalan Lazim i-Sinar


1. Apakah yang dimaksudkan dengan pembayaran interim i-Sinar?

Bayaran interim adalah sejumlah bayaran yang dibayar lebih awal kepada pemohon i-Sinar Kategori 2 sementara permohonan mereka diproses sepenuhnya oleh KWSP. Ahli perlu membuat pengisytiharan kendiri* mengalami pengurangan pendapatan sebanyak 30% dan ke atas serta telah memuat naik dokumen sokongan secara dalam talian.

*Pengisytiharan kendiri bermaksud maklumat pengurangan pendapatan (pendapatan sebelum dan selepas pengurangan) yang dikunci masuk oleh ahli semasa membuat permohonan i-Sinar adalah BENAR dan BETUL berdasarkan dokumen sokongan yang sahih dimuat naik di i-Sinar Online.2. Berapakah jumlah pembayaran interim i-Sinar?

Jumlah pembayaran interim adalah sehingga RM1,000 yang merupakan sebahagian daripada jumlah keseluruhan i-Sinar yang dipohon (tertakluk kepada jumlah baki simpanan dalam Akaun 1 Ahli).
3. Bilakah saya akan menerima bayaran interim i-Sinar?

Pembayaran interim ini akan dibayar bermula 26 Januari 2021. Bagi Ahli yang baru memohon i-Sinar dibawah Kategori 2, bayaran interim ini akan dibayar dalam masa TUJUH (7) hari dari tarikh permohonan dibuat.
4. Mengapakah pembayaran interim ini diberikan kepada Ahli yang memohon i-Sinar Kategori 2?

Pembayaran interim sehingga RM1,000 daripada Akaun 1 Ahli ini diberikan sementara menunggu KWSP melengkapkan proses semakan permohonan tersebut.

Ia bertujuan untuk membantu meringankan beban kewangan dan keperluan mendesak ahli terutamanya mereka yang terkesan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan bencana alam di beberapa negeri.

Sekiranya pengisytiharan kendiri didapati tidak benar dan tidak disokong dengan dokumen pengurangan pendapatan sebanyak 30% dan ke atas yang sahih, KWSP akan menghentikan pembayaran seterusnya.
5. Bagaimanakah bayaran interim saya akan dibuat?

Pembayaran interim akan dibuat mengikut kaedah pembayaran pilihan Ahli semasa permohonan i-Sinar, iaitu secara pengkreditan terus ke akaun bank ahli atau secara Arahan Bayaran.

Jumlah pembayaran interim adalah sehingga RM1,000 yang merupakan sebahagian daripada jumlah keseluruhan i-Sinar yang dipohon (tertakluk kepada jumlah baki simpanan dalam Akaun 1 Ahli).

Ilustrasi

Contoh Situasi Fatimah:

Ahli mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan memohon untuk membuat pengeluaran sehingga RM10,000* dan memilih RM5,000 sebagai pembayaran pertama. Jadual pembayaran bagi permohonan Fatimah adalah seperti berikut:

Amaun Pembayaran Interim RM1,000
Amaun Pembayaran Pertama RM4,000
Amaun Pembayaran Kedua RM1,000
Amaun Pembayaran Ketiga RM1,000
Amaun Pembayaran Keempat RM1,000
Amaun Pembayaran Kelima RM1,000
Amaun Pembayaran Keenam RM1,000
Jumlah Pembayaran Keseluruhan RM10,000*

*Tertakluk kepada baki Akaun 1


Contoh Situasi Ali:

Ahli mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30%. Baki Akaun 1 Ali hanya RM800 dan boleh mengeluarkan RM700*. Jadual pembayaran bagi permohonan Ali adalah seperti berikut:

Amaun Pembayaran Interim RM700
Amaun Pembayaran Pertama Tiada
Jumlah Pembayaran Keseluruhan RM700

*Tertakluk kepada baki Akaun 1 dan perlu meninggalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam Akaun 1 untuk menerima manfaat sebagai ahli KWSP
6. Siapakah yang boleh memohon i-Sinar Kategori 2?

i-Sinar merupakan kemudahan untuk Ahli KWSP yang terjejas dalam tempoh krisis COVID-19 bagi membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup.

Kategori 2 ini adalah untuk Ahli yang belum mencapai umur 55 tahun, mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas (ini termasuklah jumlah gaji, elaun dan elaun kerja lebih masa) sejak 1 Mac 2020.
7. Apakah dokumen yang perlu saya sediakan sebelum memohon i-Sinar Kategori 2?

Anda perlu bersedia dengan dokumen sokongan sebagai bukti pengurangan pendapatan keseluruhan seperti;

 1. Slip/Penyata gaji SEBELUM pengurangan pendapatan keseluruhan;
  Pendapatan tertinggi dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh permohonan (gaji, elaun tetap, elaun kerja lebih masa, elaun lain, tidak termasuk bonus)
  DAN
  Slip/Penyata gaji SELEPAS pengurangan pendapatan keseluruhan;
  Pendapatan bulan semasa atau satu bulan terdahulu (gaji, elaun tetap, elaun kerja lebih masa, elaun lain, tidak termasuk bonus)
  DAN
 2. Notis Pengesahan Majikan berkenaan pemotongan gaji dan/atau elaun dan/atau tuntutan kerja lebih masa;
  ATAU
 3. Dokumen sokongan lain yang membuktikan pengurangan pendapatan seperti penyata bank.8. Adakah saya perlu mengemukakan dokumen sokongan sekiranya saya telah menghantar permohonan pada Disember 2020?

Permohonan sebelum 11 Januari 2021 adalah untuk pemohon di bawah Kategori 1 yang tidak memerlukan sebarang dokumen sokongan.

Jika status semakan permohonan di i-Sinar Online meminta anda untuk memohon di bawah kategori 2, anda perlu mengemukakan dokumen sokongan bagi membuktikan pengurangan pendapatan keseluruhan melebihi 30% di i-Sinar Online bermula 11 Januari 2021 untuk diproses.
9. Bagaimanakah saya boleh memuat naik dokumen sokongan di i-Sinar Online?

Anda boleh muat naik dokumen-dokumen sokongan menggunakan laptop, komputer peribadi, telefon pintar atau peranti elektronik lain dengan mudah.

Anda boleh rujuk panduan memuat naik dokumen sokongan di pautan di sini.
10. Bolehkah saya mengemukakan dokumen sokongan di mana-mana cawangan KWSP?

Demi memastikan keselamatan Ahli dan anggota KWSP dalam tempoh pandemik ini, anda amat digalakkan untuk memuat naik dokumen sokongan melalui i-Sinar Online.

Namun, sekiranya anda perlu hadir ke cawangan, pastikan buat Janji Temu Online (JTO).
11. Apa yang akan berlaku jika saya tidak memuat naik dokumen sokongan yang diperlukan?

TANPA dokumen sokongan, permohonan anda tidak dapat kami proses sepenuhnya. Dokumen ini perlu anda muat naik sebelum 30 Jun 2021 bagi memudahkan proses seterusnya.
12. Saya telah memuat naik dokumen sokongan, TETAPI saya diminta untuk memuat naik semula dokumen sokongan atau dokumen tambahan. Boleh saya tahu kenapa?

Anda akan diminta untuk memuat naik semula dokumen sokongan atau tambahan sekiranya dokumen terdahulu yang dimuat naik;

 • tidak jelas;
 • tidak lengkap;
 • tidak berkaitan;

Dokumen ini perlu anda muat naik sebelum 30 Jun 2021 bagi memudahkan proses seterusnya.
13. Bagaimana saya boleh menyemak status permohonan saya?

Anda boleh menyemak status permohonan i-Sinar anda melalui;

 1. i-Sinar Online di kotak Semak Status Permohonan; atau
 2. i-Akaun anda di tab Pengeluaran dan semakan di Sejarah Pengeluaran; atau

Sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi hotline khas i-Sinar di 03 – 8922 4848.
14. Bila dan bagaimanakah pembayaran i-Sinar saya akan dibuat?
 1. Bagi kategori 1, pembayaran pertama i-Sinar akan dibuat bermula 11 Januari 2021.
 2. Bagi kategori 2, status permohonan akan dimaklumkan kepada ahli dalam masa dua hingga tiga minggu selepas permohonan dibuat. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya, selepas kelulusan diberi.
 3. Pembayaran selebihnya akan dibuat secara bulanan mengikut jumlah dan tempoh permohonan anda.
 4. Bayaran akan dibuat mengikut kaedah bayaran pilihan anda sama ada secara PengkreditanTerus (DC) ke akaun bank atau Arahan Bayaran (PO) yang perlu diambil di cawangan KWSP pilihan anda setiap kali menerima bayaran. PO ini hanya boleh ditunaikan di Bank RHB.15. Bilakah tarikh akhir saya boleh menghantar permohonan i-Sinar?

Tarikh akhir anda boleh menghantar permohonan i-Sinar adalah pada 30 Jun 2021.
16. Adakah saya dibenarkan membuat pindaan kepada maklumat permohonan yang telah dihantar pada Disember 2020?

Boleh, langkah satu, anda hanya perlu klik tab ‘Semak Status Permohonan’ di i-Sinar Online. Langkah dua, pilih ‘Kemas Kini Permohonan’ untuk meminda maklumat seperti amaun permohonan, alamat surat menyurat, dan nombor akaun bank.
17. Apa itu i-Sinar?
i-Sinar merupakan kemudahan untuk Ahli KWSP yang terjejas dalam tempoh krisis COVID-19 bagi membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup.18. Apakah kriteria untuk saya memohon i-Sinar?

Kriteria kelayakan terbahagi kepada 2 kategori seperti di bawah:

Kategori 1 Kategori 2

Ahli yang belum mencapai umur 55 tahun, dan:

 • Anda sudah lama tidak mencarum
 • Anda seorang suri rumah
 • Anda bekerja sendiri dan bekerja di sektor ekonomi gig
 • Anda hilang pekerjaan
 • Anda diberi cuti tanpa gaji
 • Anda hilang sumber pendapatan

Tiada dokumen perlu disertakan bersama permohonan. Kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP:

 • Tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya dua (2) bulan berturut-turut semasa permohonan; ATAU
 • Mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas sejak 1 Mac 2020.

Ahli yang belum mencapai umur 55 tahun, yang mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas (jumlah gaji, elaun dan elaun kerja lebih masa) sejak 1 Mac 2020.

Permohonan ini perlu disertakan bersama dokumen berikut:

 • Slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan; DAN
 • Notis pemberhentian atau pemotongan elaun dan/atau tuntutan kerja lebih masa; DAN/ATAU
 • Dokumen sokongan lain yang berkaitan seperti penyata bank dan surat pengesahan majikan.19. Bila dan bagaimanakah saya boleh memohon i-Sinar?
 1. Sekiranya anda tergolong dalam Kategori 1, anda boleh mula memohon pada 21 Disember 2020.
 2. Bagi anda yang tergolong dalam Kategori 2 pula, permohonan boleh dibuat bermula 11 Januari 2021.
 3. Permohonan i-Sinar hanya secara online di laman web isinar.kwsp.gov.my20. Apakah perkara penting yang perlu saya lakukan sebelum memohon i-Sinar?
 1. Bagi melancarkan urusan permohonan nanti, anda digalakkan untuk mendaftar nombor telefon bimbit anda di cawangan atau kios KWSP dan mengemas kini maklumat melalui aplikasi atau portal i-Akaun.
 2. Pastikan akaun bank yang diberikan kepada KWSP semasa pendaftaran:
  1. Masih aktif
  2. Milik anda
  3. Bukan akaun bersama
Nota:
 1. Pastikan urusan pendaftaran nombor telefon bimbit anda di kios atau cawangan KWSP dirancang sebaik mungkin.
 2. KWSP sentiasa mengamalkan SOP yang ketat sepanjang tempoh pandemik ini sebagai langkah-langkah penting untuk menjaga kesihatan dan keselamatan ahli.21. Bagaimanakah caranya saya boleh menyemak baki simpanan Akaun 1 saya?

Anda boleh menyemak baki simpanan Akaun 1 secara online melalui aplikasi atau portal i-Akaun atau cawangan atau kios KWSP yang terdekat.
22. Berapakah amaun kelayakan i-Sinar?

Amaun kelayakan i-Sinar adalah berdasarkan baki simpanan Akaun 1 Ahli seperti berikut:

Baki Simpanan Akaun 1: RM100,000 dan ke bawah Baki Simpanan Akaun 1: Lebih dari RM100,000
Pengeluaran sehingga RM10,000 (Tertakluk kepada baki simpanan minimum RM100 dalam Akaun 1). Pengeluaran sehingga 10% daripada simpanan (Tertakluk kepada amaun maksimum RM60,000).
Bayaran bulan pertama mengikut pilihan anda sehingga maksimum RM5,000. Bayaran bulan pertama mengikut pilihan anda sehingga maksimum RM10,000.

Bayaran selebihnya adalah minimum RM1,000 sebulan (Tertakluk kepada baki akhir Akaun 1 dengan amaun bayaran minimum RM50).

Dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan.

Bayaran selebihnya adalah minimum RM1,000 sebulan.

Dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan.

Baki dalam Akaun 1 Amaun pengeluaran maksimum Pembayaran bulan pertama
RM4,500 RM4,400 RM4,400
RM10,000 RM9,000 RM5,000
RM70,000 RM10,000 RM5,000
RM100,000 RM10,000 RM5,000
Baki dalam Akaun 1 Amaun pengeluaran maksimum Pembayaran bulan pertama
RM100,001 RM10,000 RM10,000
RM500,000 RM50,000 RM10,000
RM800,000 RM60,000 RM10,00023. Adakah saya perlu membayar semula amaun i-Sinar yang dikeluarkan?

Anda tidak perlu membayar semula. Walau bagaimanapun, apabila anda telah bekerja dan mencarum semula, semua caruman baharu akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam Akaun 1 sehingga mencukupi amaun i-Sinar yang dikeluarkan. Setelah itu, caruman anda akan kembali seperti biasa (70% ke dalam Akaun 1 dan 30% ke dalam Akaun 2).
24. Jika saya telah memohon Pengeluaran i-Lestari, bolehkah saya memohon i-Sinar?

Boleh. Anda yang sedang menerima bayaran bulanan Pengeluaran i-Lestari juga boleh memohon i-Sinar.