Semakan Status

Sila pastikan

  • Nombor MyKad/MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit

adalah SAMA seperti yang diisi semasa permohonan dibuat.

Sila isikan Nombor MyKad/MyPR yang sah.
Sila isikan Nombor Telefon Bimbit anda yang sah.
Klik untuk buktikan anda bukan robot.
KEMBALI KE HALAMAN UTAMA
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk set soalan lazim i-Sinar.


Sila tunggu sebentar

Harap maaf, permohonan anda belum dapat diproses sepenuhnya. Anda dinasihatkan untuk terus menghubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk maklumat lanjut.

Sila pastikan

  • Nombor MyKad/MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit

adalah SAMA seperti di dalam permohonan.

Anda juga boleh menghubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk pertanyaan lanjut.
Anda boleh membuat semakan status permohonan anda dalam tempoh masa LIMA (5) hari bekerja.
Anda boleh membuat semakan status permohonan anda dalam tempoh masa LIMA (5) hari bekerja.
Anda boleh membuat semakan status permohonan anda dalam tempoh masa LIMA (5) hari bekerja.

Kami akan membuat pembayaran bulan pertama ke akaun bank simpanan anda dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari.

Kami akan membuat pembayaran bulan pertama ke akaun bank simpanan anda dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari.

Kami akan membuat pembayaran bulan pertama ke akaun bank simpanan anda dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari.

Sila hubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk pertanyaan lanjut.
Buat masa ini, kami tidak dapat memproses permohonan anda sepenuhnya.

Anda boleh memuat naik dokumen sokongan bermula 11 JANUARI 2021 melalui skrin SEMAKAN STATUS di laman ini.
Perhatian anda diperlukan untuk meneruskan permohonan ini dengan mengemukakan dokumen sokongan.
MUAT NAIK DOKUMEN SOKONGAN ATAU Anda juga boleh mengemas kini amaun permohonan, alamat surat menyurat dan nombor akaun bank.
KEMAS KINI DAN MUAT NAIK DOKUMEN
1609430400
1612108800
1578672000
1634734169
1626278400
PERMOHONAN ANDA TELAH DILULUSKAN
PERMOHONAN BELUM DAPAT DIPROSES SEPENUHNYA
PERMOHONAN ANDA TIDAK BERJAYA
PERMINTAAN PEMBATALAN PERMOHONAN ANDA BERJAYA
PERMOHONAN SEDANG DIPROSES
PERMOHONAN ANDA TIADA DALAM REKOD KAMI
DOKUMEN SOKONGAN ANDA TIDAK LENGKAP