Semakan Status

Sila pastikan

  • Nombor MyKad/MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit

adalah SAMA seperti yang diisi semasa permohonan dibuat.

Sila isikan Nombor MyKad/MyPR yang sah.
Sila isikan Nombor Telefon Bimbit anda yang sah.
Klik untuk buktikan anda bukan robot.
KEMBALI KE HALAMAN UTAMA
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk set soalan lazim i-Sinar.


Sila tunggu sebentar

Harap maaf, permohonan anda belum dapat diproses sepenuhnya. Anda dinasihatkan untuk terus menghubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk maklumat lanjut.

Sila pastikan

  • Nombor MyKad/MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit

adalah SAMA seperti di dalam permohonan.

Anda juga boleh menghubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk pertanyaan lanjut.
Anda boleh membuat semakan status permohonan anda dalam tempoh masa LIMA (5) hari bekerja.
Anda boleh membuat semakan status permohonan anda dalam tempoh masa LIMA (5) hari bekerja.
Anda boleh membuat semakan status permohonan anda dalam tempoh masa LIMA (5) hari bekerja.

Kami akan membuat pembayaran bulan pertama ke akaun bank simpanan anda dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari.

Kami akan membuat pembayaran bulan pertama ke akaun bank simpanan anda dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari.

Kami akan membuat pembayaran bulan pertama ke akaun bank simpanan anda dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari.

Sila hubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk pertanyaan lanjut.
Buat masa ini, kami tidak dapat memproses permohonan anda sepenuhnya.

Anda boleh memuat naik dokumen sokongan bermula 11 JANUARI 2021 melalui skrin SEMAKAN STATUS di laman ini.
Perhatian anda diperlukan untuk meneruskan permohonan ini dengan mengemukakan dokumen sokongan.
MUAT NAIK DOKUMEN SOKONGAN ATAU Anda juga boleh mengemas kini amaun permohonan, alamat surat menyurat dan nombor akaun bank.
KEMAS KINI DAN MUAT NAIK DOKUMEN
1609430400
1612108800
1578672000
1638427006
1626278400
PERMOHONAN ANDA TELAH DILULUSKAN
PERMOHONAN BELUM DAPAT DIPROSES SEPENUHNYA
PERMOHONAN ANDA TIDAK BERJAYA
PERMINTAAN PEMBATALAN PERMOHONAN ANDA BERJAYA
PERMOHONAN SEDANG DIPROSES
PERMOHONAN ANDA TIADA DALAM REKOD KAMI
DOKUMEN SOKONGAN ANDA TIDAK LENGKAP
PERMOHONAN PINDAAN i-SINAR ANDA TELAH DILULUSKAN
PERMOHONAN PINDAAN i-SINAR ANDA TIDAK BERJAYA
PERMOHONAN PINDAAN ANDA TIADA DALAM REKOD KAMI
Jika anda memohon pindaan amaun, jadual bayaran baharu anda boleh disemak melalui i-Akaun selepas TIGA (3) hari bekerja.

Ahli yang masih belum mempunyai i-Akaun, pastikan anda mendaftar i-Akaun anda di kios KWSP atau cawangan KWSP berhampiran.
Semakan status pindaan boleh dibuat selepas LIMA (5) hari bekerja.
Maklumat Permohonan kekal seperti maklumat yang dibekalkan terdahulu.

Maklumat lanjut boleh diperolehi di TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848.
Bayaran i-Sinar anda seterusnya adalah dihentikan.

Sila pastikan

  • Nombor MyKad/MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit

adalah SAMA seperti di dalam permohonan pindaan.

Anda juga boleh menghubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk pertanyaan lanjut.
PERMOHONAN PEMBATALAN i-SINAR ANDA BERJAYA
PERMOHONAN PEMBATALAN ANDA TIDAK BERJAYA
PERMOHONAN PEMBATALAN ANDA TIADA DALAM REKOD KAMI
Pembayaran i-Sinar anda yang seterusnya akan dihentikan
Anda boleh menyemak status pembatalan selepas LIMA (5) hari bekerja.
Maklumat lanjut boleh diperolehi di TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848
Bayaran i-Sinar anda seterusnya adalah dihentikan.

Sila pastikan

  • Nombor MyKad/MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit

adalah SAMA seperti di dalam permohonan pembatalan.

Anda juga boleh menghubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk pertanyaan lanjut.
PERMOHONAN PINDAAN ATAU PEMBATALAN ANDA TIADA DALAM REKOD KAMI

Sila pastikan

  • Nombor MyKad/MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit

adalah SAMA seperti di dalam permohonan pindaan/pembatalan.

Anda juga boleh menghubungi TALIAN HOTLINE KHAS i-SINAR 03-8922 4848 untuk pertanyaan lanjut.