Bantuan Tunai

Inisiatif Kerajaan

Permohonan dan pemeriksaan status di https://bpn.hasil.gov.my


Bantuan Prihatin Rakyat (BPR)

Amaun bayaran minimum bermula dari RM350.00 sehingga maksima RM1,800.00 berdasarkan pendapatan isi rumah

Bujang, keluarga dengan 1 anak, keluarga dengan 2 anak.

Skim Insurans Pekerja(SIP)

Hilang Pekerjaan

Skim Insurans Pekerja(SIP) ,PERKESO menawarkan Elaun Mencari Pekerjaan selama 6 bulan dengan jumlah bayaran adalah 30%-80% dari jumlah gaji terakhir (maksima RM4,000.00)


Program Subsidi Upah 2.0 (PSU 2.0)

Pemotongan Gaji

Progam Subsidi Upah 2.0 (PSU 2.0) subsidi bagi majikan yang mengalami kadar penurunan pendapatan bulanan tahun 2020.

Subsidi adalah bagi pekerja yang mengalami pemotongan upah dari majikan. (subsidi minima dari RM600.00 sehingga RM1,200.00 bergantung kepada jumlah pekerja syarikat)


Bantuan Peringkat Kerajaan Negeri

Dapatkan maklumat daripada:

Jabatan Agama Islam Negeri
Agensi Milik Kerajaan Negeri
PENCARIAN PEKERJAAN dan PENINGKATAN KEMAHIRAN
PENCARIAN PEKERJAAN

PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN DAN LATIHAN SEMULA

MENJANA PENDAPATAN MELALUI PLATFORM DIGITAL

PERHATIAN Maklumat mengenai senarai bantuan-bantuan kerajaan ini diambil daripada laman web agensi-agensi yang terlibat. Oleh itu, sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bantuan-bantuan ini, anda disarankan untuk melayari laman web agensi-agensi berkenaan.